Uzman Personel

 

ŞÜTAM Lab.

MALDI-TOF Lab. Sorumlusu

Öğr. Gör. Canan ÜLGEN

(Özgeçmiş-CV)

 

ŞÜTAM Lab.

ICP/MS ve HPLC Lab. Sorumlusu

Dr. Öğr. Gör. Besra İNAN

(Özgeçmiş-CV)

 

 

ŞÜTAM Lab.

Alev Fotometri/Toprak Analizi Lab. Sorumlusu

--

(Özgeçmiş-CV)

 

ŞÜTAM Lab.

UV-VIS Spektrofotometresi Lab. Sorumlusu

Laborant Derya BATMAZ

(Özgeçmiş-CV)

 

ŞÜTAM Lab.

Bilgi-Veri Analizi Lab. Sorumlusu

Doç. Dr. Asaf Tolga ÜLGEN

(Özgeçmiş-CV)