Misyon ve Vizyon

ŞÜTAM-Lab Misyonu:


Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı; Türkiye'nin ve özellikle Güneydoğu Anadolu Bölge Üniversitelerinin, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletmelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek ve ihtiyaç duydukları test, ölçüm ve analizleri ileri düzeyde  cihazlar ve teknoloji ile karşılamaktır. Ayrıca ŞÜTAM Lab.,  eğitimli, deneyimli ve dinamik çalışanlarının yanı sıra altyapısı ve laboratuvar olanakları ile alanında yerel ve bölgesel  düzeyde kabul gören standartlara ulaşmış ve TRC3 Bölgesinin önder laboratuvarı olmak amacıyla kendini sürekli geliştirme anlayışını benimsemiştir.

ŞÜTAM-Lab Vizyonu:


Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı; kurduğu altyapı ile sürdürebilirliğini sağlayarak bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanımak ve üniversiteler, kamu ve özel sektörlere hizmet vermek, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğine (KÜSİ) destek vererek, bu alanda yerel ve bölgesel iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece bölgemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunan projeleriyle Bilim ve Teknoloji Merkezi olmayı hedeflemektedir.