Amaç ve Tarihçe

Merkez, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2010-2019 yılları arasında desteklenmiş olan 2010K121390 numaralı, “Merkez Laboratuvarı” adlı altyapı projesinin amaçları doğrultusunda kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 15.10.2018 tarih ve 30566 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve yönetmelik gereği 20.10.2018 tarihinde müdür ataması yapılmıştır.