Amaç ve Tarihçe


Merkez, Kalkınma Bakanlığı tarafından 2010-2019 yılları arasında desteklenmiş olan 2010K121390 numaralı, “Merkez Laboratuvarı” adlı altyapı projesinin amaçları doğrultusunda kurulmuştur. Merkez yönetmeliği 15.10.2018 tarih ve 30566 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve yönetmelik gereği 20.10.2018 tarihinde müdür atamasıyla birlikte hem idari hem de teknik altyapısını tamamlamak üzere çalışma ekibini oluşturmuştur. İlgili yönetmelik gereği 20.10.2018 tarihinde 1 müdür (Doç. Dr. Ahmet Turşucu), biri alt yapıdan diğeri idariden sorumlu iki müdür yardımcısıyla (Doç. Dr. Asaf Tolga Ülgen ve Dr. Murtaza Hacızade) birlikte yedi üyeden oluşan yönetim kurulu on beş üyeden oluşan danışma kurulu atamaları rektörlüğümüzce yapılmıştır.

2019 yılı başlarında faaliyetlerine başlayan merkez idari yönetimin yanı sıra iki öğretim görevlisi (Dr. Besra İnan ve Canan Ülgen), iki araştırma görevlisi (Dr. Bedriye Bilir ve Gizem Kamçı), bir laborant (Derya Batmaz), bir yardımcı personel (Ahmet Saygın Tatar), bir sekretarya (Hüseyin Ercik) ve iki hizmetli personelle birlikte toplam on iki (12) kişilik ekiple hizmet vermektedir. Merkez kadrosuyla birlikte kurulumu gerçekleştirilen on (10) laboratuvara uygun personel cihaz kullanım eğitimlerini tamamlamış ve ilgili laboratuvarlarda analizleri yapmak üzere görevlendirilmiştir.