Yönetimin Mesajı

ŞÜTAM-Lab. Müdürlüğünden;

  2008 yılından günümüze büyük bir alt yapı projesi olarak öncelikle Şırnak Üniversitesi yerleşkesi hayata geçirilerek sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlanmıştır ve bu sayede teknik ve sosyal bilimler alanında çalışan öğretim elemanları ihtiyaç duydukları alt yapı hizmetlerine kavuşmuş oldular. Bir diğer büyük yatırım projesi ise halen kurulumu ve yapılanması devam etmekte olan Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez (ŞÜTAM) Laboratuvarı olarak göz önüne çıkmaktadır. Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez (ŞÜTAM) Laboratuvarı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen bir projedir ve 2250 metrekare alana sahip çalışma binası, tüm gereksinimleri ile tamamlanmış olup içerisinde su, toprak, mikrobiyoloji, katı-sıvı yakıt analizlerinin ve bölgenin gıda analiz ihtiyacının karşılanabileceği bir merkez olma yolundadır.

  ŞÜTAM Laboratuvarı kuruluş ve projelendirilme amaçlarının başında gelen Habur Sınır Kapısından ülkemize giren ve/veya ülkemizden ihraç edilen ürünlerde yapılması gereken analizlerin hızlıca tamamlanmasıdır. Bu sayede, Habur sınır kapısında işlemlerin hızlandırılmasının yanında, Şırnak iline katma değer sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca, il ve bölge bazında ihtiyaç duyulan tüm analizlerin merkezi olma çabamız sürekli olarak yenilikçi ve güncel kalmamız yönünde olumlu etkiler doğurmaktadır. ŞÜTAM Laboratuvarı, sadece Şırnak iline değil, Şırnak ilinin de içinde bulunduğu TRC3 bölgesi başta olmak üzere tüm ülkeye hizmet etme amacını taşımaktadır.

  ŞÜTAM Laboratuvarı, uzman, teknik ve akademik personelinin özverili çalışmaları neticesinde kısa zamanda isminden çokça bahsedilen önemli bir merkez haline gelecektir.  

Dr. Ahmet TURŞUCU         

ŞÜTAM-Lab.              

MÜDÜR