Yönetimin Mesajı

                                    

         

Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez (ŞÜTAM) Laboratuvarı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen altyapı projesiyle 2.250 m2 kapalı alana sahip hizmet binası ile 2018 yılında kurulmuştur. ŞÜTAM Lab. üniversitelerde, kamu kuruluşlarında ve sanayide faaliyet gösteren araştırmacılar için ileri teknoloji test ve analiz cihaz altyapısıyla bilimsel araştırma, eğitim ve analiz merkezi olmayı amaçlamaktadır. Ulusal ve uluslararası standartlara sahip analizleri gerçekleştirmek üzere yapılanan ŞÜTAM Lab., teknoloji transfer ofisi ve üniversite yapısı ile işbirliği göstererek başta üniversitemizin ulusal/uluslararası proje gerçekleştirme potansiyelini arttırmayı, hem özel hem de kamu kuruluşlarının araştırma, ürün geliştirme ve üretim aşamalarında ihtiyaç duydukları ölçüm ve analiz isteklerini karşılamayı, bilimsel araştırmada özellikle TRC3 Bölge üniversite araştırmacılarına yardımcı ve öncü olmayı hedeflemektedir.

ŞÜTAM Lab. alanında uzman, teknik ve akademik personelinin özverili çalışmaları neticesinde 10 adet araştırma-geliştirme (Ar-Ge) laboratuvarı kurmuş ve bunlar sırasıyla; Gıda ve Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı, Spektrofotometre Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji Laboratuvarı, Doku Kültürü Laboratuvarı, Kromotografi Laboratuvarı-1, Kromotografi Laboratuvarı-2, Örnek Hazırlama Laboratuvarı, Toprak ve Su Laboratuvarı, Organik Kimya Laboratuvarı ve Veri Araştırma Laboratuvarıdır.

Ayrıca, ŞÜTAM Lab. tecrübeli ve teknik donanıma sahip dinamik kadrosuyla birlikte gelişmiş altyapısını da kullanarak akademisyenlerimize, sanayimize ve ülkemize faydalı olmak adına paydaşlarının da katkılarıyla çalışmalarına tüm gücüyle devam etmektedir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Prof. Dr. Abdurrahim Alkış 
Yönetim Kurulu Başkanı