ICP/MS Analiz Laboratuvarı

ICP-MS (iNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ)

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer) katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, ucuz, hassas ve doğru biçimde, niteliksel ve niceliksel ölçülmesini sağlayan ileri teknoloji ürünü bir analiz cihazıdır. Elektromanyetik indüksiyonla yüksek sıcaklığa ulaştırılan örneklerin plazmaya gönderilerek (genellikle argon), moleküler bağlarının kırılıp, atomlarının iyonize edildiği analitik bir yöntemdir. Kütle spektrometresi tarafından iyonize elementlerin ayrıştırılıp; element derişimlerinin elektron çoklayıcı bir dedektör tarafından analizlenme aşamalarından oluşur. ICP-MS İndüktif Eşleşmiş Plazma (ICP) ve Kütle Spektrometresi (MS) olmak üzere iki ünitenin bileşiminden oluşmuştur. Numunedeki elementler ICP’de iyonlaştırıldıktan sonra kütle spektroskopisine (MS) gönderilir ve burada kütle/yük (m/z) oranlarına göre ayrılıp ölçülür.

Uygulama Alanları:

Su ve çevre analizleri(doğal kaynak suyu, içme suyu, atık sular, toprak numuneleri),gıda analizleri, metalürjik analizler, jeokimyasal analizler, petrokimya ve klinik analizler.

Yapılan Analizler:

Su, toprak ve gıda ve jeokimyasal analizleri

Teknik Özellikler:

ICP-MS teknolojisi sayesinde katı veya sıvı örneklerde 76 element aynı anda ve çok düşük derişimlerde (nanogram-pikogram/l) hassas ve hızlı bir şekilde analiz edilebilmektedir. ICP-MS ile tek bir örnek içindeki 35 kadar elementin analizi üç dakika kadar az bir sürede ölçülebilir.