Analiz Hizmet Sözleşmesi

1-Deney şartlarına uygun şekilde numune hazırlama işlemi analiz yaptırmak isteyen kişi/kuruma aittir

2-Analizi yapılacak örnek/örneklerin merkezimize ulaşana kadar geçen sürede muhafazasından analizi talep eden kişi/kurum sorumludur. Örnek merkezimize ulaştığında numune taşıyıcılarının yırtık, kırık, çatlak olması, hatalı sıcaklıkta ulaştırılması ya da uygun olmayan kaplarda gönderilmesi (örneğin ışığa hassas numunelerin amber renkli şişe ve-veya ışık geçirmez kaplarda gönderilmesi tavsiye edilir) durumunda örnekler analize alınmayacaktır. Numune kabul kriterlerine uygun olmayan numunelerin başvurusu ŞÜTAM-LAB tarafından kabul edilmez.

3-Analiz yaptırmak isteyen kişi/kurum, numuneleri silinmeyecek şekilde üzerlerini kodlama usulü ile yazmalıdır.

4-İnsan ve çevre sağlığına zararlı etkileri olan numunelerin analizi özel izne tabi olacaktır. Dolayısıyla analiz talep eden kişi/kurum, ŞÜTAM-LAB’a gönderdikleri/getirdikleri numune (ler)nin insan ve çevre sağlığına ve cihaza, zararlı etkilerinin olmayacağını beyan etmiş sayılacaklardır. Aksi takdirde oluşacak olumsuzluklardan analiz talep eden kişi/kurum sorumlu olacağını kabul eder.

5-Analiz/ücret listeleri ve ödeme şartları web sitesinde (http://www.sirnak.edu.tr/birimler/SutamLab/KD70_analiz-ucretleri.html) ayrıntılı olarak yer almaktadır. Numune kabul kriterleri https://sirnak.edu.tr/birimler/dosyalar/numune-kabul-sartlari.pdf adresinde verilmiştir ve numunelerin bu kriterlere göre hazırlanması gerekmektedir.

6-Beyan edilen analiz süreleri tahmini süre olması sebebi ile elde olmayan nedenlerden dolayı olabilecek gecikmelerden ŞÜTAM-LAB sorumlu tutulamaz. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda analiz talep eden kişi/kurum yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.

7-Analiz talep eden kişi randevulu analizlerde, randevu zamanında belirtilmiş olan laboratuvarda hazır olacağını, zorunlu sebeplerden dolayı hazır olamadığı durumlarda en az üç gün önce haber vereceğini, aksi durumlarda deney ücretini ödeyeceğini taahhüt eder.

8-Analiz talep eden kişi/kurum tarafından iadesi talep edilen numuneler sonuç raporu ile birlikte iade edilir. Bu numuneler on beş gün içinde teslim alınmadığı takdirde atığa gönderilir.

9-Her türlü kargo masrafı analiz talep eden kişi/kuruma aittir. Her türlü kargo gönderimi sırasında numunelerde meydana gelebilecek problemlerden ŞÜTAM-LAB sorumlu tutulamaz.

10-Hizmet ücretinin (proje ödemeleri hariç) ödendiğine dair belge ŞÜTAM-LAB’a ibraz edilmeden sonuç raporu düzenlenmez.

11-Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analiz (ler)in yapıldığı yerin "Şırnak Üniversitesi Teknoloji ve Araştırma Merkez Laboratuvarı" olduğunun yapılan yayın (lar)da/tez(ler)de belirtilmesi gerekmektedir. Sunduğunuz yazılı/sözlü, ulusal/uluslararası çalışmalarınızın bir kopyasını da merkezimize vermeniz gerekmektedir.  Analiz talep eden kişi/kurum, deney sonuçlarının sadece deneyi yapılan numuneye ait olduğunu, ticari bir amaçla kullanılmayacağını ve reklamlarda ŞÜTAM-LAB’ın adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün ŞÜTAM-LAB tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını taahhüt eder.

12-Her analizin sonucu analiz talep eden kişi/kuruma teslim edildikten sonra aksi belirtilmediği sürece ŞÜTAM-LAB’da sonuçlar 10 (on) iş günü muhafaza edilecektir.

13-Analiz talep eden kişi/kurum deney sonuçlarına itirazı durumunda tekrardan yapılan analizlerde aynı sonuçların bulunması durumunda araştırmacıdan tam hizmet bedeli tahsil edilir. Analiz sonuçlarına 10 (on) iş günü içinde itiraz edilmediği durumda sonuçlar kabul edilmiş sayılır.

Anlaşmazlık durumlarında Şırnak Mahkemeleri yetkilidir.