GC/MS Analiz Laboratuvarı

GC-MS (GAZ KROMATOGRAFİ/KÜTLE SPEKTROMETRESİ)

Gaz kromatografisi-kütle spektrometresi (GC-MS), bir karışımdaki bileşenleri ayırma ve her bir bileşeni tanımlamak için gaz kromatografisi ve kütle spektrometresinin özelliklerini bir araya getiren iki güçlü tekniğin uygulandığı analitik bir yöntemdir. Çok düşük miktardaki örneklerin tanımlanması, hızlı ayırma gücü, hassasiyeti yüksek, nicel ve nitel analiz yapabilen üstün nitelikli bir cihazdır. GC-MS kromatografi kolonu maddelerin kalitatif ve kanditatif tayininde yaygın olarak kullanılır. GC’den ayırılan bileşikler kütle spektrometresine gönderilir ve bu bileşiklerin kromatogramları alınıp; kütle spektrumu çekilerek kalitatif tayin yapılabilmektedir. MS dedektör ile numunenin tüm kromatogramı izlenir, alıkonma zamanı görülür ve her pikin kütle spektrumu belirlenebilir.

Uygulama Alanları:

Yağ, yağ asidi (FAME) analizleri, Uçucu (solvent, VOC) analizleri, Aromatikler, koku analizleri, Alkol analizleri, İlaç Sanayi analizleri, Petrol Sanayi Analizleri, Kimyasal ve Endüstriyel Analizler, Çevresel Analizler.

Yapılan Analizler:

Yağ asitleri analizi

Teknik özellikler:

  • 450 ºC’ye kadar çalışma imkânı
  • FID’li sistem
  • Kompakt tasarım

12 ya da 150 vial kapasiteli oto enjektör