ŞÜTAM-Lab. Yönetim Kurulu

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YÖNETİM KURULU

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte toplam en az yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Sıra No

Adı-Soyadı, Unvanı

Birimi

Yönetim Kurulu Görevi

1

Mehmet Emin ERKAN Prof. Dr.

Şırnak Üniversitesi Rektörü

Yönetim Kurulu Başkanı

2

Ahmet TURŞUCU

Dr. Öğr. Üyesi

Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Merkez Müdürü

3

Mehmet HASKUL

Dr. Öğr. Üyesi

Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Merkez Müdür Yardımcısı

4

Özgür KARAKAŞ

Dr. Öğr. Üyesi

Şırnak Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Üye

5

Ali DÖNER

Dr. Öğr. Üyesi

Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Üye

6

Nevin ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi

Şırnak Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Üye

7

Orkun KANTARCI

Dr. Öğr. Üyesi

Şırnak Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Üye