ŞÜTAM-Lab. Yönetim Kurulu

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YÖNETİM KURULU

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte toplam en az yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

 

Sıra Unvanı, Adı, Soyadı Birimi Görevi

1

Prof. Dr. Abdurrahim ALKIŞ

Şırnak Üniversitesi Rektörü

Yönetim Kurulu  Başkanı

2

Doç. Dr Ahmet TURŞUCU

Şırnak Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

Müdür

3

Doç. Dr. Asaf Tolga ÜLGEN

Şırnak Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

Müdür Yardımcısı

4

Doç. Dr. Mehmet HASKUL

Şırnak Üniversitesi-Ziraat Fakültesi

Müdür Yardımcısı

5

Dr. Öğr. Üyesi Veysel TAHİROĞLU

Şırnak Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

Üye

6

Öğr. Gör. Dr. Besra İNAN

Şırnak Üniversitesi-Rektörlük

Üye

7

Öğr. Gör. Dr. Canan ÜLGEN

Şırnak Üniversitesi-Rektörlük

Üye