ŞÜTAM-Lab. Yönetim Kurulu

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI YÖNETİM KURULU

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür yardımcıları ile birlikte toplam en az yedi üyeden oluşur. Müdür ve yardımcıları dışındaki dört üye Müdürün teklifi üzerine, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

 

Sıra

Unvanı, Adı, Soyadı

Birimi

Yönetim Kurulu Görevi

1

Prof. Dr. Abdurrahim ALKIŞ

Şırnak Üniversitesi Rektörü

Yönetim Kurulu  Başkanı

2

Doç. Dr Ahmet TURŞUCU

Şırnak Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

Merkez Müdürü

3

Doç. Dr. Asaf Tolga ÜLGEN

Şırnak Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

Merkez Müdür Yardımcısı

4

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HASKUL

Şırnak Üniversitesi-Ziraat Fakültesi

Merkez Müdür Yardımcısı

5

 

Şırnak Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi

Üye

6

 

Şırnak Üniversitesi-Ziraat Fakültesi

Üye

7

Dr. Öğr. Gör. Besra İNAN

Şırnak Üniversitesi-Rektörlük

Üye

8

Öğr. Gör. Canan ÜLGEN

Şırnak Üniversitesi-Rektörlük

Üye