Hakkında

Programın Amacı : Bitki, hayvan veya mikroorganizmaların tamamı ya da bir parçası kullanılarak yeni bir organizma (bitki, hayvan ya da mikroorganizma) elde etmek veya var olan bir organizmanın genetik yapısında arzu edilen yönde değişiklikler meydana getirmek amacı ile kullanılan yöntemlerin tamamına Biyoteknoloji denmektedir.
 
     Tarımda biyoteknoloji, bitki ve hayvanlara ait hücre, embriyo, organ kültürleri, genetik yapıların incelenmesi, gen dizilerinin çıkarılması, böylece yeni genotiplerin ortaya çıkartılması bu bilgilerin klasik ıslahta kullanılması veya doğrudan gen transferi ile transgenik genotiplerin yaratılması özellikle tarımın değişik alanlarında fonksiyon gösteren gıda ve yem endüstrisinden, gübre, tekstil, deterjan sektörüne kadar geniş bir yelpazede kullanılan enzimleri üreten mikroorganizmaların bulunması, genetik olarak tanımlanması, verimin artırılması için genetik olarak değişikliğe uğratılması gibi tamamen laboratuar ortamında gerçekleştirilecek uygulamaları kapsar. 
 
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Genetik Mühendisliği, DNA testleri, Hastalık ve Ebeveyn test kitleri, Tohum Islahı, Enzim Üretimi, Mikrobiyolojik 
Ajanlar, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) gibi diğer birçok konuda eğitim verilir. 
 
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Eğitim hayatı boyunca edindikleri bilgi ve teknikler sayesinde genom bilgisinden elde edecekleri ham verileri Biyoinformatik yöntemlerle bilgisayar programları yoluyla detay analizleri gerçekleştirebilecek güçlü bir alt yapıya sahip, “Tarımsal Biyoteknoloji alanında uzman Mühendisler” olarak yetiştirileceklerdir.
 
     Tarımsal Biyoteknoloji bölümünden mezun olan öğrenciler son yıllarda giderek artan talep doğrultusunda biyoteknolojik yöntemleri kullanmaya ihtiyaç duyan bitkisel, hayvansal, enzim ve mikrobiyal üretim sektörünün her bir basamağında görev alabilmektedirler.
 
Çalışma Alanları: Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü mezunlarının çalışma alanları;
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları,
 • Araştırma Enstitüleri,
 • Biyoteknoloji Enstitüleri,
 • Tohumculuk, fide-fidan, seracılık sektörleri,
 • Tarımsal Analiz Laboratuvarları,
 • Faaliyet alanı Biyoteknoloji olan özel sektörler,
 • Zirai Karantina ve İl Kontrol Laboratuvarları,
 • Araştırıcı ve öğretim üyesi olarak Üniversiteler,
 • Tarım Kredi Kooperatifleri,
 • Yem sanayi,
 • Belediyeler ve kurumları,
 • Ziraat Bankası ve diğer kamu kurum ve kuruluşları.