Yönetim

 

rş. Gör. Bedriye Bİ

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Başkan V.

 Uzmanlık Alanı                                                                        
 Telefon  (0486) 551 30 32
 E-mail  munal62@hotmail.com                                          
Akademik CV