Dersler

 

Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Veliler,

İnsanlık tarihinde, medeniyetlerin büyüyüp gelişmesi veya yeterince gelişemeden ortadan kalkması üzerinde ziraatın etkisi büyük olmuştur. Ziraat; bitki ve hayvanların bilinçli ve planlı olarak yetiştirmesi ıslah edilmesi, bunlardan çeşitli amaçlara yönelik olarak farklı ürünlerin elde edilmesi, elde edilen bu ürünlerin uygun koşullarda korunması, işlenmesi ve pazara sunulmak üzere hazırlanması olarak tanımlanmaktadır. Ziraat ile ilgili bilimlerde ilerleme sağlayan ve nüfusunu besleyebilen medeniyetler istikrarlı ve uzun ömürlü olmuştur.

Günümüzde küresel sorun haline gelen birçok olumsuz durumu ortadan kaldırmak doğru ve modern tarımsal bilgi ve teknolojilerin uygulanmasıyla mümkündür. Yukarı Mezopotamya Ovası ile Verimli Hilal’i kapsayan bir coğrafyada kurulmuş olan Şırnak Üniversitesi Ziraat Fakültesi daha önce buralarda hüküm sürmüş olan kadim medeniyetlerin zirai mirasını devralarak, ülke ve komşu devletlerin tarımsal eğitim – öğretimine katkı sunup önemli bir evrensel misyonu yerine getirmeyi hedeflemektedir.

2013 yılında kurulmuş olan fakültemiz ülkemizin en genç Ziraat Fakültelerinden birisi olması nedeniyle henüz gelişme aşamasındadır.

Fakültemiz Türkiye, Irak ve Suriye sınırına yakın, kara ve hava yoluyla ulaşımı kolay ve bütün Orta Doğu ülkelerine hitap eden coğrafik bir noktada bulunmaktadır. Fakültemizin binaları ve araştırma-uygulama alanları için tahsis edilmiş olan 2500 dönümlük arazi Şerafettin Elçi Havalimanına 10 km ve Cizre’ye yaklaşık 22 km mesafededir. Fakültemiz; ekonomik sebeplerden dolayı uzak şehirlere gidemeyen ve yüksek öğrenimden mahrum kalan yakın il ve ilçelerdeki öğrenciler kadar bölgemize sınır olan ülkelerin öğrencileri için de bir fırsat ve cazibe merkezi haline gelecektir. Başta Irak ve Suriye olmak üzere bölgeye yakın ülkelerden fakülteye lisans ve lisansüstü eğitim için gelecek öğrenciler bölge ülkeleriyle olan manevi bağlarımızın daha da kuvvetlenmesine katkı sunacaktır.

Fakültemizin kuruluşundan hemen sonra aynı yıl içerisinde Bahçe Bitkiler Bölümü’nde Lisans ve Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimi verilmeye başlanmıştır.  Proje ve bilimsel çalışmaların yürütülmesi için gerekli makine, alet ve teçhizatların önemli bir kısmı temin edilmiştir.

Bölgemiz; meyve, sebze, süs bitkileri, tahıllar, yem ve endüstri bitkileri, arıcılık, hayvancılık ve gıda işleme ve pazarlama bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Fakültemizde  yürütülecek faaliyetler sonucunda bu potansiyelin büyük bir kısmından yararlanmak, verimliliği, çeşitliliği ve kaliteyi artırmak mümkün olacaktır.

Ülkemizde Lisans ve Lisansüstü tarımsal eğitim -öğretim hizmeti veren otuzdan fazla fakülte bulunmaktadır. Türkiye’nin yüksek tarım potansiyeli dikkate alındığında daha fazla Araştırmacıya, daha fazla Ziraat Mühendisine ve daha fazla bilinçli üreticiye ihtiyaç olduğu açıktır. Özellikle son yıllarda küresel rekabetin artması sonucu tarımsal faaliyetler daha fazla stratejik önem kazanmaya başlamış, özel sektörün tarımsal faaliyetlere ilgisi artmış,  kamu ve özel sektörde önemli sayıda Ziraat Mühendisi ve Araştırmacı istihdam edilmiştir. Diğer fakülte mezunlarıyla karşılaştırıldığında günümüzde Ziraat Fakültelerinden mezun olan Ziraat Mühendisi ve Gıda Mühendisleri genellikle istihdam sorunu yaşamamaktadır.

Sizleri Üniversitemize ve Ziraat Fakültemize davet ediyorum. Sizleri önce öğrencimiz, daha sonra mezunlarımız olarak en iyi yerlerde görmek ve hatta ileride çalışma arkadaşlarımız olarak görmek bizlere mutluluk verecektir.

Yapacağınız tercihlerin sizler için en hayırlı şekilde sonuçlanmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Şırnak Üniversitesi Rektörü ve Ziraat Fakültesi Dekanı