Fakülte Kurulu

Başkan         : Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK

Üye               : Prof. Dr. Seyyid IRMAK

Üye               : Prof. Dr. Derya YÜCEL   

Üye               : Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK

Üye               : Doç. Dr.  Nevin ARSLAN

Üye               : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Settar ÜNAL

Üye               : Dr. Öğr. Üyesi Özgür KARAKAŞ

Üye               : Dr. Öğr. Üyesi Mustafa RÜSTEMOĞLU

Üye               : Dr. Öğr. Üyesi Nevzat SEVGİN

Raportör      : Halef NAS