Hakkında

 

Arş. Gör. Muzaffer ÇEVİK

Zootekni Bölümü
 Uzmanlık Alanı                                                                     
 Telefon  (0486) 551 30 32 (Dahili:2263) 
 E-mail  muzaffercevik1905@gmail.com                           

Ankara Üniversitesi'nde

Doktora Eğitimi Devam Etmektedir

Akademik CV