Genel Bilgiler

     FAKÜLTEMİZİN KURULUŞU

Fakültemiz 28.3.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun ek 30. Maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 29.04.2013 tarihinde kurulması kararlaştırılmış ve 31.5.2013 tarihli 28363 sayılı Resmi Gazetede 2013/4716 karar sayısı ile kurulmuştur.

BÖLÜMLER VE ANABİLİM DALLARI

Fakültemiz 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Bahçe Bitkileri Bölümü Lisans ve Yüksek Programına ilk öğrencilerini almaya başlamış olup, 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılından ise Tarla Bitkileri  Bölümünde Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi almaya başlamıştır. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Bitki Koruma Bölümüne öğrenci almayı planlamaktadır.

Bahçe Bitkileri Bölümünde bulunan 2 Profesör, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Araştırma Görevlisi, Tarla Bitkileri Bölümünde 1 profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi,  Bitki Koruma Bölümünde 3 Dr. Öğr. Üyesi, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde 1 Dr. Öğr. Üyesi ile toplam 14 öğretim elemanı ile eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir.

 Bahçe Bitkileri Bölümünden 2 araştırma görevlisi, Tarla Bitkileri Bölümünde 1 araştırma görevlisi, Bitki Koruma Bölümünden 2 araştırma görevlisi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme  Bölümünden 1 araştırma görevlisi, Gıda Mühendisliği bölümünden 1 araştırma görevlisi, Zootekni Bölümünden 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplamda 8 araştırma görevlisi  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. Maddesine göre değişik üniversitelerde Doktora eğitimlerine devam etmektedirler. Doktora eğitimlerine devam eden araştırma görevlilerimizin 2020 yılı başından itibaren doktora eğitimlerini tamamlayıp Fakültemize dönmeye başlamaları ile birlikte Fakültemizin akademik kadrosu günden güne güçlenecektir.