Misyon - Vizyon

Fakültemizin Misyonu

Bilimsel prensipler çerçevesinde ve bilim insanı olma düşüncesinden ayrılmadan ülkemizin ve bölgemizin zirai üretimine ve ekonomisine katkıda bulunmak, tarım sektörünün sorunlarına çözüm getirmek, ulusal ve uluslararası seviyede çalışabilecek, sistemik yaklaşıma sahip, çevresi ve toplumuyla işbirliği yapan, sürekli sorgulayan, araştıran, iletişime, değişime ve gelişime açık, araştırma becerisi gelişmiş, bilgili ve donanımlı ziraat mühendisleri yetiştirmektir. 

Fakültemizin Vizyonu

Ülke ve dünya çapında çağdaş eğitim kalitesinin gereğini yerine getiren ve katkıda bulunan, yaşadığı toplumun gerçeklerinin farkında ve değerleriyle barışık, bölgesel kaynakları en iyi biçimde kullanıp sürdürülebilir kalkınmayla birlikte insan merkezli rekabet gücünü artıran, teorik ve pratik bilgi arasında denge kuran, uluslararası normlara uygun eğitim veren, milli ve milletlerarası ortak çalışmalarda tercih edilen, eğitim-yayım ve araştırma çalışmaları ile insan hayatına olumlu katkı yapan, bilgi üreten, ürettiği bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştüren çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği ve doğal kaynakları koruyan bölge halkı ve çiftçilerle bütünleşen, yükseköğretimde çağımızın gereklerine yönelik adımlar atan ve ilmi değerleri kendine rehber edinen ve benimseyen bir ZİRAAT FAKÜLTESİ olmaktır.