Enstitü Kurulu

Doç. Dr.  İbrahim HÜSEYNİ (Müdür)

Doç. Dr. Süreyya ECE (Müdür Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Behram UĞUR (Müdür Yrd.)

Prof. Dr. Mete Cüneyt OKYAR (İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı) 

Prof. Dr. E. Mustafa EYYUBOĞLU (İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim DalıBaşkanı)

Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU (Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. İbrahim HÜSEYNİ (İslam Ekonomisi ve Finans Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Sedat ÇELİK (Ekoturizim Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Kasım ERTAŞ (İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Üyesi Osman ÖZDEMİR (Uluslararası Ticaret ve Finans Anabilim Dalı Başkanı) 

Doç. Dr. Öykü BİLGİN (Maden  Mühendisliği Anabilim DalıBaşkanı)

Doç. Dr. Ferhat ÖZTÜRK (Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Günay TUZKAYA (Müzik Anasanat Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Emre Esat TOPALOĞLU (İşletme Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Ömer NAYCİ (Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ALDANMAZ (Siyaset Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Sedat ÖZCANAN (İnşaat Mühendisliği Anabilim DalıBaşkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Talip DEMİR (Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Yahya NAS (Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Abidin BAYSAL (Resim Anasanat Dalı Başkanı)  

Dr. Öğr. Üyesi Edip TAŞKESEN (Enerji Bilimi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı)