Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği Bölümünün Amaçları

Uluslararası alanda söz sahibi olabilecek, en az iki dili iyi derecede bilen bireyler yetiştirmek,

Türkiye için önemli sektörlerden biri olan Turizm’in en önemli eksikliklerinden olan kalifiyeli eleman sorununun çözülmesine katkı sunmak,

Turizmin sektörünün profesyonelleşmesine katkı sunmak,

Konaklama işletmeciliği bölümünün bulunduğu il ve çevresinde başta otel işletmeleri olmak üzere restoran, kafe, lokanta vb. yerlerdeki hizmet kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak,

Şırnak ili özelinde ve Türkiye genelinde istihdama katkı sunmak,

Şırnak ili ve çevresinin sahip olduğu ancak pek bilinmeyen turizm potanziyelini ortaya çıkarmak, tanıtmak ve pazarlamak,

Şırnak iline sosyal ve ekonomik olarak katkıda bulunmak,

Ulusal ve Uluslararası anlaşmalarla Şırnak’ın ve Şırnak Üniversitesi’nin bilinilirliğini arttırmak,

Turizm ve sosyal bilimler alanında gerekli görülen araştırmaların yapılması,

Şırnak ilinin Irak, Suriye ve İran’a olan yakınlığı ile bu ülkelerde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirerek ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak,

Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ile Şırnak ili ve çevresi ile yabancı ülkelerden gelen insanlar arasındaki etkileşimin artması ile dünya barışına katkıda bulunmak,şeklinde belirtilebilir.