Koordinatörlükler

 

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysen ERCAN İŞTİN

aysen_ercanistin@sirnak.edu.tr

Erasmus Birim Koordinatörü

 

Doç. Dr. Çağdaş ERTAŞ


 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCI

cavcı@sirnak.edu.tr

 

 

Spor Birim Koordinatörü

 

Arş. Gör. Gökhan KADIRHAN