Bölüm Bilgileri

Turizm İşletmeciliği Bölümü

Dili Türkçe
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ERTAŞ
Bölüm Sekreteri Bilg. İşl. Tuğçe KISKACI
Süresi (yıl) 4 yıl
Azami süresi (yıl) 7 yıl
Kontenjanı 2018 - 2019 yılı için; 40 öğrenci
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi EA
Tarihçe Bölüm 2011 yılında kurulmuş olup, 2017-2018 akademik yılında 15, 2018-2019 akademik yılında 40 öğrenci alması beklenmektedir.
Kazanılan Derece Lisans
Kabul Koşulları Lise mezunu olmak ve ÖSYM sınavından gerekli puanı almak
Üst Kademeye Geçiş Lisans derecesini ve ALES'ten yeterli puanı alanlar diğer koşulları da getirdikleri taktirde lisans üstü eğitime devam edebilirler.
Mezuniyet Koşulları

Gerekli 240 AKTS'yi ve diğer zorunlu dersleri tamamlayan ve ortalaması en az 4 üzerinden 2 olan öğrenciler mezun olurlar.

Yeterlilik Koşulları Şırnak Üniversitesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği koşullarını sağlamak zorundadır.
İstihdam Olanakları
  • Turizm işletmelerinde; Otel Müdürü, Önbüro Müdürü, Yiyecek İçecek Müdürü, Bar Yöneticisi, Restoran Şefi, Garson, Resepsiyon Şefi, Resepsiyonist, Kat Hizmetleri Yöneticisi, Kat Şefi gibi otel işletmelerinin sağladığı değişik mevkilerde çalışma imkanı.
  • Yeme-içme işletmelerinde, Restoran Müdürü, Restoran Şefi, Şef Garson, Barmen, Barmaid vb. mevkilerde çalışma imkanı.
  • Seyahat acentalarında işletme sorumlu müdürlüğü, tur yöneticiliği, enformasyon memurluğu vb. mevkilerde çalışma imkanı.
  • Hediyelik eşya mağazalarında, mağaza müdürlüğü, satış elemanı vb. iş imkanları
  • Turizm Bakanlığı’nda müfettiş ve bakanlığın çeşitli kademelerinde değişik görevler, kamuya ait turistik tesislerde iş imkanları
  • Başarılı ve yatkın öğrenciler için akademik kariyer imkanı.
  • Hizmet sektörüne yönelik bir eğitim verildiği için hizmet sektöründe yöneticilik, banka memurluğu vb. iş imkanları da bulunmaktadır.
  • Eğitim Bilimleri alanında yüksek lisans yapan mezun öğrenciler için ortaöğretim kurumlarında meslek dersi öğretmeni olma fırsatı da bulunmaktadır.
Ölçme ve Değrlendirme Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ilgili dersin hocası tarafından Lisans Eğitim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda yapılmaktadır.
Bölüm Çıktıları

1.      Turizm İşletmeciliği eğitimi, öğrencilere rekabetçi bir çevrede faaliyet göstermeye çalışan turizm işletmelerinin etkin ve verimli bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını içermektedir. Bu bağlamda, turizm işletmeciliği eğitimi; yönetim, pazarlama, finansman, muhasebe gibi işletmecilik süreçleri ile birlikte uygulamaya dayalı konuları da kapsamaktadır.

2.      Turizm İşletmeciliği eğitimi ile otel ve diğer konaklama işletmelerin yapısı, işleyişi ve ülke kalkınmasındaki önemi konusunda bilgi sahibi olunur.

3.      Turizm ve otel işletmeciliği eğitimi ile turizm işletmeciliği alanındaki ve yakın disiplinlerdeki kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular ile ilgili kapsamlı ve sistemli bilgiye sahip olunur.

4.      Öğrencilere, ingilizcede en az Avrupa Dil Portföyü genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri kazandırılır.

5.      Öğrencilere, ikinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü genel düzeyinde okuma, anlama, konuşma ve yazma becerileri kazandırılır.

6.      Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün derslerinin içeriği; öğrencilerin teorik turizm işletmeciliği bilgisine sahip olabilecekleri, aynı zamanda turizm işletmelerinde karşılaştıkları çeşitli işletme problemlerine çözüm bulmada gereksinim duyacakları teknik bilgiyi edinebilecekleri doğrultuda oluşturulmuştur.

7.      Turizm İşletmeciliği eğitimi alan öğrenciler;

Ø  Yazılı, sözlü ve sözsüz olarak etkili iletişim kurar ve sunum becerileri gösterir,

Ø  Bilgi ve verileri mesleki anlamda tanımlar, sentezler, analiz eder, yorumlar ve değerlendirir,

Ø  Sahip olduğu bilgiyi bilinen ve yeni sorunların çözümünde kullanır,

Ø  Toplumsal ve mesleki etik değerleri bilir, bunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve uygun davranışları geliştirir,

Ø  Hem temel hem de alanıyla ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini ve yazılımlarını ileri düzeyde kullanır,

Ø  İşletme ve iktisat alanındaki temel kavramlar, kuramlar, ilkeler ve olgular hakkında bilgi sahibi olur,

Ø  Turizm işletmelerini (otel işletmesi, seyahat işletmesi, yiyecek içecek işletmesi vb) etkin bir şekilde yönetebilecek yönetim teorilerini ve uygulamalarını bilir ve uygular,

Ø  Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular,

Ø  Başkalarıyla ve bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışır,

Ø  Kendini kişisel ve mesleki anlamda sürekli geliştirir, kendi kendine öğrenme için sorumluluk alır ve bunu gösterir,

Ø  Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme turizm işletmeciliğinin gerektirdiği şekilde özen gösterir,

Ø  Hizmet alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur,

Ø  Farklı kültürleri tanır, anlar ve farklı kültürlerle iletişim kurar,

Ø  Dünya ve Türkiye kültür ve coğrafyası hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olur,

Ø  Turizm işletmelerinde hizmet verme süreçlerini bilir ve misafir memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.