Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Bilgileri
 • Anasayfa
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Bilgileri

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Bilgileri; Detaylı bilgi için tıklayınız.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Amaçları

 • Uluslararası alanda söz sahibi olabilecek, en az iki dili iyi derecede bilen bireyler yetiştirmek,
 • Uluslararası alanda rekabet edebilecek bilgi ve becerilerle donatılmış; ulusal ve uluslararası mutfak kültürü konusunda uzman personel ve yönetici şefler yetiştirmek,
 • Türkiye için önemli sektörlerden biri olan Turizm’in en önemli eksikliklerinden olan gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne ilişkin kalifiyeli eleman sorununun çözülmesine katkı sunmak ve böylece turizm sektörünün profesyonelleşmesine katkı sunmak,
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün bulunduğu il ve çevresinde başta otel işletmeleri olmak üzere restoran, kafe, lokanta vb. yerlerdeki hizmet kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmak,
 • Şırnak ili özelinde ve Türkiye genelinde istihdama katkı sunmak,
 • Şırnak ili ve çevresinin sahip olduğu ancak pek bilinmeyen yeme-içme kültürünü ortaya çıkarmak, tanıtmak ve pazarlamak,
 • Şırnak iline sosyal ve ekonomik olarak katkıda bulunmak,
 • Ulusal ve Uluslararası anlaşmalarla Şırnak’ın ve Şırnak Üniversitesi’nin bilinilirliğini arttırmak,
 • Gastronomi ve mutfak sanatları ve sosyal bilimler alanında gerekli görülen araştırmaların yapılması,

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Avantajları

 • Yiyecek ve içecek sektörünün her geçen gün büyümesi
 • Yiyecek ve içecek sektörünün kalifiyeli eleman ihtiyacının artması
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün öğrenci tercihlerindeki doluluk oranının (2018 YÖKSİS) verilerine göre %99,8 olması
 • Şırnak ili ve çevresinin yeme-içme kültürünün ortaya çıkartılması
 • Özelde Şırnak ili ve genelde Güney Doğu Anadolu Bölgesinde yiyecek ve içecek işletmelerinin hizmet kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunması
 • Hizmet sektörü içerisinde en fazla istihdam olanağı sağlayan sektörlerden birinin yiyecek ve içecek sektörü olması,

Gastronomi Bölümü ve Mutfak Sanatları Mezunlarının İstihdam Alanları

 • Yiyecek ve içecek işletmelerinde ya da özel restoranlarda çalışma imkânı bulabilirler
 • Beş yıldızlı otellerde çalışabilir ya da kendi işletmelerini açabilirler
 • Aşçılık okullarında ve mutfak akademilerinde eğitmen şef olarak görev yapabilirler
 • Medya ya da televizyon programları yapabilmektedirler
 • Yemek fotoğrafçısı ya da eleştirmen olarak çalışabilirler
 • Aynın zamanda akademik çalışmalarda bulunabilmekte ve eğitici olarak üniversitelerde çalışabilmektedirler

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünün Çıktıları

 • Bölüm mezunları gastronomi alanındaki kavramlar teknikler ve yenilikler konusunda bilgi sahibidir. Dolayısıyla mezunlar, alanı ile ilgili mesleki bilgiye dayalı analiz yapar ve alanlarındaki uygulamalarda karmaşık sorunlara çözüm üretir.
 • Bölüm mezunları üretim aşamasından sunum aşamasına kadar yiyecek ve içecek üretimi ile ilgili tüm süreçleri bilir. Bu nedenle, mezunlar alanlarındaki konularda stratejik yaklaşım geliştirir ve sürekli kendilerini de geliştirir.
 • Bölüm mezunları alanlarındaki etik ve toplumsal değerlere uygun davranır.
 • Gastronomi ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.) temel değer ve ilkeleri izleyebilme, bunlara uygun davranabilme; iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.
 • Çalıştığı kurumdaki konukların ilgi, istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilme ve bunlara cevap verebilme yetisine sahiptir.
 • Gastronominin gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
 • Gastronomi ile ilgili etkinlikleri bilir ve yönetir.
 • Bilimsel olarak yeni gıda ürünleri geliştirebilir, standartlaştırabilir ve tescil sürecini yürütebilir.