Yüksekokul Kurulu

Doç. Dr. Çağdaş ERTAŞ Kurul Başkanı - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Aysen ERCAN İŞTİN Kurul Üyesi - Müdür Yardımcısı
Öğr. Gör. Taner NUR Kurul Üyesi - Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Çağdaş ERTAŞ Kurul Üyesi - Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Aysen ERCAN İŞTİN Kurul Üyesi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı 
Yüksekokul Sekreteri Mehmet Emin ATKAN Raportör