Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

Kurul Başkanı - Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilara EMİROĞLU

Kurul Üyesi - Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCI

Kurul Üyesi - Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

Kurul Üyesi - Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aysen ERCAN İŞTİN

Kurul Üyesi - Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı 

Yüksekokul Sekreteri Mehmet Emin ATKAN

Raportör