Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Çağdaş ERTAŞ

Kurul Başkanı - Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Aysen ERCAN İŞTİN

Kurul Üyesi - Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. Taner NUR

Kurul Üyesi - Müdür Yardımcısı

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

Kurul Üyesi - Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 

Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCI

Kurul Üyesi - Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu 

Yüksekokul Sekreteri Mehmet Emin ATKAN

Raportör