MYO Yönetim Kurulu

 Şırnak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Sıra Görevi Ünvanı Ad-Soyad
1 Başkan Dr. Öğr. Üyesi  Ferhat Şirin SÖKMEN
2 Üye Öğr. Gör. Mert Baran TUNÇEL
3 Üye Öğr.Gör. Abdurrahim ERAT
4 Üye Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TURAN
5 Üye Dr. Öğr. Üyesi Erhan KIRTEPE 
6 Üye Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AGGÜMÜŞ
7 Raportör Meslek Yüksekokulu Sekreteri  Muzaffer AYKUT