Ders Programı-Yeterlilik

Değerlendirme Sistemi

Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur. Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir. Her harf notunun ayrıca AKTS notu olarak eşdeğeri de bulunmaktadır. 


AKTS SİSTEMİ


KBU NOT SİSTEMİ
Harf Notu


Lisans & ÖnlisansHarf Notu

Mutlak Değerlendirme Sistemindeki  Not AralıklarıKatsayı

A

A1

90-100

4.00

B

A2

80-89

3.50

C

B1

70-79

3.00

D

B2

65-69

2.75


E

C

60-64

2.50

G

 

0

FX

F1

 

 


F

F2
F3
K

 

Geçmez notlar

1) F1 notu: Devamsız, genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı olmayan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen devamsız olan öğrencilere de ara sınav notu olarak F1 notu verilir. 
2) F2 notu: Devam eden, ancak genel veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Tek başına başarı notu olmamasına rağmen ara sınava girmeyen öğrencilere de ara sınav notu olarak F2 notu verilir. 
3) F3 notu: Devam eden, genel ve bütünleme sınavına giren, ancak sınav notu %50’nin veya başarı notu %60’ın altında kalan öğrencilere verilir, katsayısı sıfırdır. Uygulamalarda başarısızlığı nedeniyle genel veya bütünleme sınavına girme hakkı tanınmayan öğrencilere de bu not verilir. 
4) K notu: Kalan öğrenciler için verilir. Kredisiz dersler içindir.
5) Geçer (Kredisiz dersler için)


AKTS  SİSTEMİ


KBU NOT SİSTEMİ
Harf Notu


Yüksek Lisans


Doktora
Harf notu


Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları
Katsayı
Harf notu


Mutlak Değerlendirme Sistemindeki Not Aralıkları
Katsayı

A

AA

95-100

4.00

AA

95-100

4.00

B

BA

85-94

3.50

BA

85-94

3.50

C

BB

75-84

3.00

BB

75-84

3.00

D

CB

65-74

2.50

 

 

 

E

G

 

0

G

 

0

FX

F1

 

 

F1

 

 F


F2 
F3
K/E

 

 


F2 
F3
K/E

 

 


Geçmez notlar

1) F1: Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciye verilir, öğrencinin sınava/sınavlara girme hakkı yoktur. 
2) F2: Genel sınava girmeyen öğrenciye verilir. 
3) F3: Genel sınava giren ancak başarısız olan öğrenciye verilir. 
4) E: Eksik, genel sınava girmiş, ancak zorunlu nedenlerle yarıyıl içi çalışmalarını tamamlayamamış öğrencilere verilir. Öğrenci eksikliğini sınav dönemi sonundan itibaren en geç bir ay içinde tamamlamak zorundadır. Aksi halde öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl içi çalışmalarının değeri sıfır (0) kabul edilerek not verilir. 
5) K: Kredisiz bir derste, dersin gereklerini yerine getirmeyerek başarısız olanlara verilir.