Kuruluşumuz

         

 

 

                                                                                        Dr. Öğr.Üyesi Ferhat Şirin SÖKMEN

                                                                                                                Müdür V.

          Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı iken, 2008 yılında Şırnak Üniversitesi’nin kurulmasıyla Şırnak Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlanan Şırnak Meslek Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi Bölümü, Muhasebe Bölümü, Elektrik Bölümü, Makine Bölümü ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümlerinde eğitim ve öğretimini devam ettirmektedir.

       Bölgenin sağlık, sosyal ve teknik açıdan ihtiyaç duyduğu eğitim ve öğretimi için yüksek tahsil yapmayı arzu edip imkânsızlık sebebiyle diğer illere gidemeyen bölge insanımızın evlatlarını en güzel eğitim ve öğretimi vermek başlıca hedefimizdir. Bu sebeple öğretim elemanı olarak görevlendirdiğimiz akademik personelimizi konusunun uzmanı ve belli bir tecrübesi olan hatta akademik kariyerlerini sürekli olarak geliştirmeye çalışan gayretli arkadaşlardan seçmeye özen göstermekteyiz. Böylece hem ülkemizde, hem de dünyada çok ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirmeye yönelik açılmış bulunan meslek yüksekokulları arasında adımızı en iyi şekilde duyurmaya ve buna yönelik sınırlı imkânlarla öğrencilerimizi bölümleriyle ilgili, laboratuar çalışması, kurs ve teknik gezilerle hedeflerini ve ufuklarını daha somut bir şekilde göstermeye çalışmaktayız. Böylece bölgenin genç dimağlarına adeta vazgeçilmez bir kara talih gibi oturtulmuş zihinlerimizi bulandıran makûs tarihi değiştirmeyi hedeflemişizdir.

    Bunun için öğrencilerimize sevgi, şefkat, merhamet ve muhabbetle yaklaşarak onların kendilerine güvenmelerini, çok çalışmalarını ve sonuçta alacakları başarılarla övünmelerinin hakları olacağını vurgulamaya çalışmaktayız.

      Böylece öğrencilerimizi hem mesleki bakımdan bilgilerle donatarak ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş ara elemanı eksikliğini bir nebze gidermeyi, diğer taraftan da insan olmamız sebebiyle insanı duygular ve insanı değerler açısından en mükemmel insan yetiştirmeye gayret etmekteyiz.

      Bu duygu ve düşüncelerimizle öğrettikçe öğrenmeyi, öğrendikçe öğretmeyi ve evrensel değerler çıtasına erişmeye özen göstermekteyiz.