Misyon-Vizyon

Şırnak Meslek Yüksekokulu'nun Vizyonu

Bilimsel çerçevede ve evrensel düzeyde bilgiden yararlanmak, özümsemek, uygulamak, iç ve dış paydaşlarla işbirliği içinde ürettiği bilgiyi topluma yaymak ve böylece toplumun yaşam kalitesini artırmak; Türkiye, Ortadoğu ve dünyanın nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılayarak dinamik, yenilikçi, kalite odaklı, şeffaf, saygın ve güvenilir bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

 

Şırnak Meslek Yüksekokulu Misyonu

Belirlenen vizyon doğrultusunda, küresel düzeyde bilgi üretmek ve nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

 

Temel Değerlerimiz

1. Liyakat,

2. Bilimsellik,

3. Dinamik,

4. Yenilikçi,

5. Kalite Odaklı,

6. Üretken,

7. İletişim ve İşbirliği,

8. Katılım,

9. Paydaşlarla Uyum,

10. Eşitlik,

11. Değerlere Bağlılık,

12. Şeffaflık,

13. Hesap Verilebilirlik.