Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı
 • Anasayfa
 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALAN TANITIMI

 

Yönetici Asistanı Kimdir?

İşletmede belirlenen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yönetici tarafından planlanmış, koordine edilmiş kaynakların (insan, bilgi, parasal ve maddi v.b) uygun olarak yönetilmesinde yöneticiye yardımcı olan kişidir.

Yönetici Asistanının Görevleri Nelerdir?

Büronun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere,

 • Ofis yönetimi işlemlerini yürütür,
 • Gelen giden evrak ile dosyalama işlemlerini yürütür,
 • Telefon görüşmelerinin yapılması, gelen yazı ve resimlerin yöneticiye ulaştırılması, randevuların ayarlanması, misafirlerin karşılanması işlerini yapar,
 • Yönetici için gerekli dokümanları hazırlar,
 • Toplantı organizasyonu yapar,
 • Seyahat organizasyonu yapar,
 • Büroya ait araç-gereçlerin bakımı, onarımını yaptırır ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlar.

Programın Amaçları:

Hızlı değişen ve gelişen iş dünyasının;

 • İhtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi ve becerilerle donatılmış
 • Bilgisayar kullanımında uzman
 • İyi insan ilişkileri kurabilen
 • Yazıları on parmakla süratle yazabilen
 • Her türlü büro teknolojisini kullanabilen
 • Modern protokol bilgilerine sahip

Büro elemanları, büro yöneticileri ve yönetici asistanları yetiştirmektir.

 

 

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar.

a) Genel Kültür Dersleri: Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil.

b) Meslek Dersleri: Matematik, Bilgisayar, Genel İşletme, Sekreterlik Bilgisi, Klavye Teknikleri, Hukukun Temel Kavramları, Protokol Bilgisi, Ekonomi, Genel İletişim, Örgütsel Davranış, Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Mesleki Yazışmalar, Büro Yönetimi, Kamu-Özel Kesim Yapısı ve İlişkiler, Sunum Teknikleri ve Yönetim ve Organizasyon gibi dersler okutulmaktadır.

           

Mesleğin Gerektirdiği Nitelikler ve Eğitim Çıktıları

Büro yönetimi ve sekreterlik meslek elemanı olmak isteyenlerin;

 • Sözel yeteneği güçlü (düzgün ve akıcı bir dille konuşabilen),
 • Görsel ve işitsel belleği kuvvetli,
 • Kendine güvenen, güvenilir,
 • İnsanları tanıyan ve etkileyebilen, sır saklayabilen,
 • Sorumluluk sahibi,
 • Güler yüzlü ve temsil yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.

           

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Büro yönetimi ve sekreterlik bölümü mezunu olanların iş alanı oldukça geniş olup;

 • Kamu-özel sektöre ait pek çok kurum ve kuruluş da,
 • Üniversitelerde,
 • Vakıflarda, derneklerde çalışabilmektedirler.

İşletmelerin çağdaş işletmecilik anlayışı ile yönetilmesi ihtiyacının giderek daha fazla hissedilmesi, bu alanda eğitilmiş insan gücüne duyulan gereksinimi artırmaktadır.

 

Lisans Tamamlama ve Meslekte İlerleme Olanakları

Bölümün mezunları;

 • AÖF İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yapabilirler.

Ayrıca;

 • Büro Yönetimi Öğretmenliği,
 • Halkla İlişkiler,
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

Örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapabilirler.

 

Mezun olup istihdam edilenler çalıştıkları işyerinde yönetimin üst kademelerine çıkabilirler.

 

BİLGİSAYAR LABORATUARIMIZ