Elektrik Programı

ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI

 

Elektrik ve Enerji Bölümü Tanıtımı

Elektrik programında, her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması ve tesisat projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya dönük eğitim ve öğretim yapılır. Bu programdan mezun olanlar, kamu ve özel kuruluşlarda teknik ara eleman olarak çalışırlar, isterlerse özel işyeri açabilirler.

Sürekli gelişen endüstri dünyasında Teknolojik her yeniliği takip edebilen, güncelliği yakalayabilen, araştırmacı, kapasite ve beceri sahibidirler. Elektrik programı, günümüzde halen en geçerli mesleklerden biridir. Enerjinin ve teknolojinin hızla değiştiği ve ilerlediği günümüzde iyi yetişmiş ve kendini yetiştirmeye istekli elektrik teknikerlerine her zaman ihtiyaç vardır. Bu programdan mezun olan Elektrik teknikerlerinin çalışma ve iş bulabilme imkanları oldukça geniş bir alanı kaplamaktadır.

Programın Amacı: Elektrik programında her türlü elektrik tesisat ve makinelerinin kurulması ve işletilmesi, bunlarla ilgili üretim alanlarında imalata konu olan elektrik malzemeleri ve ünitelerinin tasarlanması ve tesisat projelerinin çizilmesi konularında uygulamaya dönük eğitim ve öğretim yapılır.

Eğitim Süresi:Elektrik teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıl olup, 2 yıllık (4 yarıyıl) eğitim boyunca öğrencilere dersler uygulamalı olarak okutulur.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Bu programdan mezun olanlara “Elektrik Teknikeri” unvanı verilmektedir. Elektrik teknikeri çalıştığı kurumlarda mühendis ve teknisyen arasında teknik ara elemanı olarak görev yapar.

Çalışma Ortamı ve Koşulları:Elektrik teknikerleri binalarda, elektrik santrallerinde çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Elektrik dağıtım sistemlerindeki bozuklukları onarırken değişik hava koşullarında, yüksek yerlere tırmanarak zor şartlarda çalışmaları gerekebilir. Görevi yaparken dikkatsizlik önemli kazalara yol açabilir. Elektrik teknikeri birinci derecede cihaz, alet ve malzeme ile ilgilidir. Bazen birlikte görev yaptığı kimselerle ekip halinde çalışabilir ve bazen de müşterilerle iletişime girebilir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi, bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.,  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Devlet Su İşleri, Makine Kimya Enstitüsü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlarla, başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklarda çalışabilirler.

Uygulama Alanları
* İnşaat sektöründe, bina içi tesisat ve aydınlatma sistemlerinde
* İnşaat sektöründe bina dışı elektrik dağıtım ve iletim sistemlerinde
* Fabrika otomasyon sistemlerinde
* Transformatör bakım ve onarım işlerinde
* Gemilerde, deniz ulaşım araçlarında
* Otomotiv sektöründe
* Fabrikaların elektrikli cihaz bakım-onarım ve diğer tesisat işlerinde
* Elektrikli Tıbbi cihazların bakım, onarım ve işletilmelerinde
* Elektriğin kullanıldığı her türlü cihazın kullanım, işletim ve onarım işlerinde.

 

Meslekte İlerleme Olanakları

 • Elektrik Programında ön lisansını tamamlayan öğrenciler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girerek başarılı oldukları takdirde;
  • Elektrik Mühendisliği
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
  • Havacılık Elektrik ve Elektroniği
  • Kontrol Mühendisliği
  • Meteoroloji Mühendisliği
  • Uçak Elektrik-Elektronik
  • Uzay Mühendisliği
  • Fizik
  • Endüstri Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Uzay Mühendisliği

            Lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. 

 •  Ayrıca Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin ilgili bölümlerine (DGS puanı ile) geçerek Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

 

Laboratuar ve Fiziki Alt Yapı: Elektrik Programının

-Bir Adet Elektrik Laboratuarı

-Bir Adet Elektronik Laboratuarı

-Bir adet Bilgisayar Destekli Çizim ve Proje derslerinde kullanılan Bilgisayar Laboratuarı bulunmaktadır.

 

       

                                           Elektrik Laboratuarı                                                                       Kompanzasyon Eğitim Seti

      

 

                          Elektrik Makineleri Eğitim Seti                                                   Kontrol ve Otomasyon Eğitim Seti

 

    

                    Elektrik Motor Sarımı                                                                                    PLC Deney Seti

   

 

                     Elektrik Tesisatı Eğitim Seti                                                 Led Lambalı Işıklandırma Çalışması