Makine Programı

ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MAKİNE PROĞRAMI

NEDEN MAKİNE

Makine sektörü mühendislik sanayilerinin önemli bir bölümünü kapsamakta ve ülke ekonomisinin başlıca dayanağı, itici gücü olmaktadır. Küresel ölçekte rekabet edebilir bir makine imalat sanayiine sahip olmak gelişmiş bir sanayileşme için elzemdir. Makine Programının ana hedefi, hızla gelişen makine sektörünün talep ettiği bilgi ve becerilere sahip, endüstriyi yakından tanıyan, yeterlilik standartlarına ulaşmış, yeniliklere açık, sorumluluklarının bilincinde, insani ve etik değerlere sahip makine teknikerleri yetiştirmektir. Öğrencilerimiz, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlayıp analiz edebilme, imalat için uygun malzeme, üretim yöntemi ve takımı seçebilme, bilgisayar destekli tezgâhların (CNC) çalışma sistemlerini ve CAD-CAM yazılımları kullanarak üretim yapabilme, CAD/CAM, AutoCAD ve SolidWorks paket programlarını kullanabilme, mekanik, pnömatik ve hidrolik sistemlerdeki elemanların tamir ve çalışmalarını düzenleyebilme gibi becerilere sahip olarak mezun olmaktadır.

MAKİNE TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır, Eğitim süresince; Teknik Resim, Meslek Resmi, Atölye, Bilgisayar, İmalat  Teknolojisi, CNC Torna/Freze, Mekanik, Malzeme, Makine Bilgisi, Ölçme, Kalite Kontrol, Termodinamik, Hidrolik ve Pnömatik, Fizik, Türk Dili, İngilizce, ve Matematik gibi dersler okutulmasının yanı sıra bu derslerin uygulaması ve yaz stajı yaptırılır.

Derslerini başarı ile verenler ve yaz stajını tamamlayanlar mezun olmaya hak kazanıp MAKİNE TEKNİKERİ ÜNVANINI alırlar.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Makine Programı; kamu, belediyeler ve özel sektörde faaliyet gösteren, makine üreten ve kullanan bütün kurum ve kuruluşlara ara eleman yetiştiren bir programdır. "Makine Teknikeri" unvanı alan mezunlarımız kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilme fırsatı bulabilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir. Makine imalat sektöründe, fabrikaların mekanik çizim, projelendirme ve üretim birimlerinde, otomotiv sektöründe, her türlü talaşlı ve talaşsız üretim, ısı transferi ve ısıtma-soğutma sistemlerinde, kalıpçılık sektöründe, deniz ulaşım araçlarında, demir-çelik işletmelerinde ve havacılık gibi birçok alanda istihdam olanakları mevcuttur. Bölgemizde ve bölgemize yakın olarak faaliyet gösteren makine sektöründe büyük bir istihdam potansiyeli bulunmaktadır.

BAŞARI İLE MEZUN OLANLARIN LİSANS TAMAMLAMA OLANAKLARI

Makine Programı ön lisans mezunları; ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl gerçekleştirilen, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile hem örgün öğrenim lisans bölümlerine hem de açık öğretim bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans öğrenimlerine devam edebilmektedir.

 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNLARININDİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ ÖRGÜN ÖĞRENİM LİSANS BÖLÜMLERİ

Makine Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Otomotiv Mühendisliği

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği

Makine ve İmalat Mühendisliği

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği

 

 

MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI ÖN LİSANS MEZUNLARININ DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ AÇIK ÖĞRETİM LİSANS BÖLÜMLERİ

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

İşletme

Uluslararası İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, vd

 

  

  

 

  

 

BASINDA BİZ

Şırnak MYO Makine Programı kaliteli Öğretim Görevlisi kadrosu ve öğrencilerinin çalışma azimleri ile yapmış oldukları çalışmalar  ulusal basında yer almakta ve bölgemizde kamu kurum ve kuruluşları tarafından takdir edilmektedir.