Hakkımızda

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

Amacı: Kendini ifade edebilen, Oto-Motor tamirciliği için yeterli el becerisine sahip, yeterli bilgisayar ve teknolojik bilgiye sahip, Yenilikleri öğrenmeye ve uygulamaya açık bireyler yetiştirmek.

Vizyon: Sürekli değişen küresel standartlara ve yerel endüstriyel gereksinime dayalı olarak öğrencilerine kaliteli eğitim, beceri ve nitelik kazandıran, Öğrencilerin kariyer tercihlerinin en üst düzeye çıkarabilmesi için eğitim yolları geliştiren, Kendini sürekli geliştiren, öncü ve yenilikçi bir bölüm olmaktır. 

Misyon: Öğrencilerini sürekli öğrenme alışkanlığına sahip, girişimci, ekip çalışmasına yatkın, çözüm üretebilen, araştıran, analiz ve sentez becerisi kazanmış, teknolojik gelişmelere açık, mesleki teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik donanımlara sahip ara teknik elemanlar olarak yetiştirmek, Ulusal ve Uluslararası standartlarda otomotiv ana ve yan sanayiinde üretim ve satış sonrası hizmetlerin ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve beceriye sahip, gelişen teknolojileri takip etmek için motive edilmiş, mesleki-ahlaki değerlere sahip, mühendis ile işçi arasında köprü kurabilecek üstün nitelikli ara teknik eleman yetiştirmektir. 

Program Dili: Türkçe

Eğitim Türü
Önlisans, tam zamanlı

İstihdam Olanakları

Otomotiv Teknolojileri Programı; Otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücünün çağın beklentilerini karşılayacak kalite ve hizmet felsefesine uygun olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla iki yıllık eğitim veren bir Yükseköğretim Programıdır. Otomotiv Teknolojileri Programı ön lisans mezunları, Otomotiv Teknikeri unvan ve sorumluluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özel sektör işletmelerinde istihdam edilebilmektedir. Bunların yanı sıra Otomotiv Teknikerleri; kendi işletmelerini kurarak, kendi işletmelerinde mesleki faaliyetlerini icra etmek suretiyle istihdam kaynaklarını geliştirebilmektedir.

  • Kamu kurum ve kuruluşlarında; makine ikmal kademelerinde, otomotiv ile ilgili tüm kademelerde istihdam edilebilmektedir.
  • Özel sektör işletmelerinde ise; ana ve yan sanayi otomotiv fabrikalarının hemen hemen tüm kademelerinde tekniker karşılığı sayılabilecek unvan ve sorumluluklarda görev almaktadır. Fakat üretim ve montaj hatlarında otomotiv teknikerlerin sayıca yoğun olarak bulundukları ve üretim çalışmalarında etkin rol oynadıkları, mühendis, planlamacı ve yöneticilerle işçiler arasında iletişim ve irtibatı sağladıkları, kalite çemberlerinde ekip lideri olarak görev aldıkları, eğitim çalışmalarında alt kademelerdeki personelin işbaşı eğitimlerinde eğitmen olarak sorumluluk aldıkları görülmektedir. Otomotiv sektörünün üretim kadar önem arz eden bir başka kısmı ise satış sonrası hizmet birimleri olarak adlandırabileceğimiz servisler ve satış noktaları ve eğitim merkezleridir. Otomotiv teknikerlerinin bu birimlerde aldıkları sorumluluk üretim sisteminin seri üretimden yalın üretime geçmesi ve müşteri odaklı kalite, satış prensiplerinin hayat bulması sonucu daha da artmıştır. Bu birimlerde grup liderliği servis yöneticiliği, satış grup liderliği, yedek parça, servis atölyesi yöneticiliğinden, personel eğitimlerine kadar birçok alanda sorumluluk ve görev almaktadırlar. Daha detaylı tanımlanacak olursa, Otomotiv Teknikerleri özel sektör kuruluşlarında çoğunlukla; otomotiv ana sanayi ve yan sanayi fabrikalarında operatör veya formen,otomotiv yetkili ve özel servislerinde operatör veya   formen, motosiklet ve marin motorların üretim veya bakım-onarım işlerinde operatör veya formen, otomotiv ekipman/tezgah/cihaz kullanım alanlarında operatör, otomotiv komponent imalat endüstrisinde operatör veya formen, teknik resim okuma-çizme gerektiren proje ve tasarım işlerinde teknik eleman, ölçme ve kontrol cihazlarının kullanım alanlarında operatör, hidrolik-pnömatik sistem alanlarında operatör veya formen, otomotiv alanında taşıt ve yedek parça satış işletmelerinde müşteri temsilcisi ve satış elemanı, eksperlik işletmelerinde hasar danışmanı, araç muayene istasyonlarında muayene teknik elemanı veya formen, ür-ge ve ar-ge ofislerinde teknik ara eleman, gaz yakıt dönüşüm işletmelerinde operatör veya formen olarak istihdam edilmektedir.
  • Kendi işyerlerinin kuran Otomotiv Teknikerleri ise çoğunlukla, taşıt tadilat projelendirme işlerinde teknik çizim, motor veya aktarma sistemi alanlarında çeşitli endüstriyel ürünlerin bakım-onarım hizmetleri, oto boya ve kaporta hizmetleri, oto elektrik ve elektronik onarım hizmetleri, gaz yakıt dönüşüm hizmetleri, araç mekanik bakım-onarım hizmetleri, otomotiv ekspertiz hizmetleri gibi alanlarda mesleklerini icra etmektedir.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı, en az 120 AKTS kredi değerine sahip, mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının en az 2.00 ve 30 iş günü stajını başarıyla tamamlamış olması gerekir. Öğrencinin mezuniyet tarihi, o sınav dönemindeki sınavın son günüdür. Ancak, bu tarihe kadar tek ders ve staj gibi sebeplerle mezun olamayan öğrenciler tek ders sınavında başarılı olduğu veya bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olurlar. 

 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Şırnak Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği geçerlidir. 

 

Kazanılacak Derece:
Otomotiv teknikerliği

 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Programlar

“Otomotiv Teknolojisi” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde;

  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği,
  • Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ,
  • Makine Mühendisliği ,
  • Otomotiv Mühendisliği,
  • Uçak Gövde-Motor , Uçak Gövde-Motor Bakımı

lisans programlarına  dikey geçiş yapabilirler.

  • Şırnak Meslek Yüksekokulu Otomotiv Teknolojileri Programı'nın teknik gezisi için tıklayınız.