Hakkımızda

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

1.Program Hakkında

İnşaat Bölümüne bağlı olarak 2018 yılında kurulan programımız 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır. Program; inşaat uygulamaları, teorisi, yapım teknikleri ve malzemeler hakkında öğretim veren teknik bir programdır. Örgün öğretimde 30 adet öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

2.Amaç

İnşaat teknolojisi programının  temel amacı: özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecek, teorik bilgi ve pratik becerilere sahip ve bu bilgi ve becerileri azami oranda kullanabilen teknik eleman yetiştirmektir.  

3.Hedef

Teknolojik gelişmelerin ihtiyaç duyduğu bilgiyi almış, uygulama yeteneği kazanmış, malzemeyi tanıyan, üretim tekniklerinde bilgisi olan, mesleğiyle ilgili çizim ve normları kullanabilen mesleki problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip, çağdaş aygıtları kullanabilen, önlisans düzeyinde diplomaya sahip mezunlar yetiştirmektedir.

4.Programa Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre TYT puanı esas alınarak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır

5.Edinilen Ünvan

Eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler İnşaat Teknikeri ünvanı ile önlisans derecesini alırlar.

6.Programda Okutulan Ana Dersler

Bu programda mesleki yeterliklere yönelik olarak ; Yapı malzemeleri, teknik resim, mekanik ve statik, yapı statiği, mukavemet, beton teknolojisi ve yapı sistemleri, su temini ve iletimi, bilgisayar destekli çizim, arazi ölçümleri, zemin mekaniği, betonarme, yapı onarım ve güçlendirme,  yapı metrajı ve maliyeti, karayolu inşaatı, çelik yapılar gibi temel alan dersleri okutulmaktadır.

7.Eğitimin Dili ve Süresi

Eğitimin dili Türkçedir. Eğitim süresi iki yıldır.

8.Fiziki Altyapı

Programın yürütülebilmesi için; 2 adet derslik, 1 adet teknik resim dersliği ve 1 adet bilgisayar laboratuvarı tahsis edilmiştir. Sınıfların her biri 48 kişilik kapasiteye sahip olmakla birlikte; sınıflarda akıllı tahta ve projeksiyon donanımları mevcut halde bulunmaktadır. Ayrıca sınıflar merkezi kalorifer sistemleri ile ısıtma sisteminin yanı sıra klima donanımları ile iklimlendirme niteliğine sahiptir.

Program müfredatındaki uygulamalı dersler ihtiyaç duyulduğunda kampüs içerisinde bulunan Mühendislik Fakültesi bünyesindeki Yapı, Geoteknik ve Ulaştırma laboratuvarlarında işlenebilecektir.

9.Mezuniyet Şartları

İnşaat Teknolojisi Programını bitirip önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bu derslere 2. Yarıyıldan sonra yapılması zorunlu olan staj da dâhildir (30 iş günü).

10.İstihdam İmkanları

Mezunlarımız, her türlü yapı müteahhitlik hizmeti, fabrika inşaatı, konut inşaatı, baraj inşaatı, havalimanı inşaatı, liman inşaatı, su iletim hatları inşaatı, spor tesisleri inşaatları, yapı proje tasarım büroları, her türlü yapı denetim hizmeti, resmi devlet dairelerinin kontrollük birimleri, yerel yönetimlerin kontrollük birimleri, özel denetim birimleri, tüm resmi ya da özel kurumların inşaat daireleri, proje uygulama büroları, inşaat danışmanlık hizmeti veren birimler vb. yerlerde istihdam alanı bulabilmektedir.

11. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) İle Başvurulacak Bölümler

  • İnşaat Mühendisliği
  • Mimarlık
  • Restorasyon ve Konservasyon