Tahakkuk İşlemleri

Bütçe Hazırlama İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Doğrudan Temin İle Satın Alma İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Öğretim Elemanı Ek Ders Ücreti Ödeme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Emeklilik İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Fazla Çalışma Mesai Ücreti Ödeme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Giyecek Yardımı Ödeme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Kısıt Maaş Ödeme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Maaş Ödeme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Ölüm Yardımı Ödeneği İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Sürekli Görev Yolluğu Ödeme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Su Faturası Ödeme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Telefon Faturası Ödeme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.