Personel İşlemleri

Akademik Personel Senelik ve Mazeret İzin İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Bölüm Başkanı Ataması İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Bölüm Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Toplanma İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

EBYS Gelen Evrak Kaydetme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

EBYS Üzerinden Giden Evrak Kaydetme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

İdari Personel Senelik ve Mazeret İzin İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Öğretim Elemanı 39. Madde Kapsamında Yurtdışında Görevlendirme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Öğretim Elemanı 39. Madde Kapsamında Yurtiçinde Görevlendirme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Öğretim Görevlisi Görev Süresi Yenileme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Açıktan ve Naklen Atanma İş Süreci İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Aylıksız İzin İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Babalık  İzin İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Doğum İzni İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Evlilik ve Ölüm İzni İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Refakat İzni İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Sıhhi İzin İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Personel Yurtdışı Yıllık İzin İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Yardımcı Doçent Görev Süresi Yenileme İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Yüksekokul Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Toplanma İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.

Yüksekokul Yönetim Kurulunun Toplanma İşlemi İçin Lütfen Tıklayınız.