Misyon-Vizyon

Misyon

Misyonumuz; sağlık hizmetleri alanında nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirmek, evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin gereksinim duyduğu sağlık hizmetleri alanında, ön lisans düzeyinde üstün nitelikli ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmek ve toplumun sağlık statüsünü yükseltmek amacı ile bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim ekseninde, insan haklarına saygılı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını sürdüren, nitelikli bireylerin iş hayatına kazandırılmasını sağlamaktır.

Vizyon

Vizyonumuz; yükseköğretim kalitesi ile lider eğitim merkezi olmak, yardımcı sağlık hizmetleri elemanlarının yetiştirilmesinde birincilikle tercih edilen eğitim kurumu olmak, katılımcı yönetim modeli ile öğrenci ve çalışan memnuniyetini mükemmele ulaştırmak, yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara ulaşmak, çağın gereklerine uygun, sağlık sektörünün gereksinim duyacağı yeni programlar geliştirmektir.