Sağlık MYO Kurulu

                                           Şırnak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

Sıra Görevi Ünvan Adı-Soyadı
1 Başkan  Müdür Dr. Öğr.Üyesi Ömer NAYCİ
2 Üye Müdür Yrd. Öğr. Gör. Cesur BAŞAR
3 Üye Müdür Yrd. Öğr. Gör. Ceylan GÜZEL İNAL
4 Üye Öğr. Gör. Öğr. Gör. Kübra AKCAN
5 Üye Rapörtör Memur Mehmet Emin Atkan