Sağlık MYO Yönetim Kurulu

 Şırnak Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

Sıra Görevi Ünvanı Ad-Soyad
1 Başkan   Dr. Öğr. Üyesi  Ömer NAYCİ
2 Üye   Öğr. Gör. Cesur BAŞAR
3 Üye   Öğr.Gör. Ceylan GÜZEL İNAL
4 Üye   Öğr.Gör. Kübra AKCAN
5 Üye   Öğr.Gör. Hande Hasibe ARSLAN
6 Üye   Öğr.Gör. Miraç TARİKDAROĞLU
7 Raportör   Memur Mehmet Emin ATKAN