Hakkımızda

                                                                                 ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ

                                                                                           ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

 

ALINAN UNVAN

           Çocuk gelişimi programı öğrencileri, derslerini başarıyla tamamladıktan ve diğer koşulları yerine getirdikten sonra ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

YETERLİLİK ŞARTLAR

           Ön lisans derecesi almak için azami öğrenim süresinde sınırlama yoktur.

PROGRAM PROFİLİ

           Çocuk gelişimi programının temel amacı yaşam  boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir. Programın eğitim süresi dört yarıyıldır

PROGRAM ÇIKTILARI

 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel kullanmalarına yönelik özen göstermek.
 • Çocuk gelişimini ve çocukların bilişsel, duyuşsal, psiko-motor gelişimine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; Çocukla etkili iletişim kurmak
 • Drama, oyun ve müzik etkinliklerini planlamak ve uygulamak.
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

            Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim merkezlerinde, anasınıflarında, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı gündüz bakım evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, çocuk sağlığı merkezlerinde, çocuk kliniklerinin oyun odalarında ve özel eğitim merkezlerinde çalışabilirler.Çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı, çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanıolarak çalışabilir.

İLERİ ÇALIŞMALARA ERİŞİM

          Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği”, lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

 

                                                           ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

                                                                          ATÖLYELERİ ve ETKİNLİKLERİ