Hakkımızda

İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

Tarihçe

İlk ve Acil Yardım Programı, Üniversitemiz Şırnak  Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2019 yılında kurulmuştur.

Amaç

Bu programın amacı, sağlık kuruluşları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların acil sağlık hizmeti veren birimlerinde görev yapacak nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Hedef

Acil yardım ambulansı, hasta nakil ambulansı, hava ambulansı ve deniz ambulanslarında, diğer acil yardım araçlarında, hastane, tıp merkezi vb. acil sağlık hizmeti sunulan tüm acil servislerde görev yapabilecek, bilgi ve becerilerini tıptaki yenilikler doğrultusunda sürekli güncelleyebilecek teknikerler yetiştirmektir.

Programa Kabul Koşulları

ÖSYM tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre TYT puanı esas alınarak merkezi yerleştirme ile öğrenci alınmaktadır. Bu programa alınacak öğrencilerin, devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir), program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmaları, kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir..

Eğitimin Dili ve Süresi

Eğitimin dili Türkçedir. Eğitim süresi iki yıldır.

Program Olanakları

Teorik derslerin yanı sıra hastane ve 112 komuta kontrol merkez ve istasyonlarında uygulamalı dersler mevcuttur.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlardan yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler kabul edilirler. Bu öğrencilerin tabii olacağı müfredat ve alacağı dersler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Daha önce aldığı ve başardığı derslerden muaf sayılabilirler.

Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yardım programını bitirip önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Kazanılan Derece ve Ünvan

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İlk ve Acil Yardım alanında ön lisans derecesi ve “İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)” ünvanına sahip olunur.

Üst Kademeye Geçiş

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda “Dikey Geçiş Sınavı” ile geçiş yapılabilmektedir.

İstihdam Olanakları

İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir. Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) göre İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik) olarak atanabilmektedirler.

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İlk ve acil yardım teknikerleri, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tanımlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.
Acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli, komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde (güvenli sürüş eğitimi sonrası) ambulans sürücüsü olarak görev yapar. Ayrıca aşağıdaki girişimleri de yaparlar;

Periferik, venöz ve intraosseoz girişim yapmak

Hastaneye ulaşıncaya kadar kabul edilen acil ilaçları ve sıvıları kullanmak

Oksijen uygulaması yapmak

İleri hava yolu uygulamaları yapmak

İleri kardiyak yaşam desteği ve ileri travma yaşam desteği yapmak

Uygun taşıma tekniklerini bilmek ve uygulamak

Kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak

Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak

Acil doğum eylemine yardımcı olmak

Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir şekilde kullanmak

Ambulansı, teknik, tıbbi araç gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır tutmak

ŞIRNAK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU UYGULAMA DERSLERİ