Öğrenci Kulüpleri

Öğrenci Kulüpleri Yönergesi

Öğrenci Kulüpleri Listesi

SIRA NO

KULÜP ADI

KULÜP BAŞKANI

KULÜP DANIŞMANI

1

Tiyatro Kulübü

Doğan  ÖZÇALIMLI

Öğr. Gör. Zeynep TURAN

2

Şehr-i Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü

Hasan  AKSOY

Doç. Dr. Yaşar ACAT

3

Genç Tema Kulübü

Hamza ERTAŞ

Dr. Öğrt. Üyesi Sıdıka AKDENİZ

4

Turizm ve Tanıtım Kulübü (TURTAK)

İsmet  YİĞİT

 Dr. Öğrt. Üyesi Sedat ÇELİK

5

Genç Erdemliler Kulübü

Necmettin  ÇİÇEK

Dr. Öğrt. Üyesi M. Sait UZUNDAĞ

6

Sosyal Hizmet Kulübü

Muhammed Fayiz İŞCAN

Dr. Öğr. Üyesi Sami KALAYCI

7

Akil ve Kariyer Kulübü

Emrullah DEMİR

Arş. Gör. Reşat SAKUR

8

Bilim Sanat ve Teknoloji Kulübü

Dündar  MENDANOĞLU

Arş. Gör. Eren DEMİR

9

Yeşilay Kulübü

Ayten AVCI

Öğr. Gör. Hüseyin ÇAPUK

10

Gastronomi Kulübü

Nurgül POLAT

öğr. Gör. Taner NUR

11

Sosyal Gelişim ve Gençlik

Ayşenur ÖZDEMİR

Öğr. Gör Nejdet BARAN

12

Doğa Sporları ve Yürüyüşü

Erdem ANIL

Öğr. Gör. Abdullah BULUT

13

Nova Cizre Bilgisayar
ve İnovasyon Kulübü

Rozerin  BİNGÜL

Öğr. Gör. Şükran EBREN KARA

14

Sefine Eğitim ve Düşünce Kulübü

İbrahim  DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÖZALP

15

Düşünce Feneri Kulübü

Cihan  UÇAK

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cabir ALTINTAŞ

16

Kitap Okuma ve Paylaşım

Esra HANEDAN

Öğr. Gör. Mehdi TONKA

KAPATIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulüp Kurmak için Gerekli Belgeler

1-Kulüp Üye Formu ( En az 15 Kişi) Tıklayınız

2-Üst Yazı Tıklayınız

3-Danışmanın Kabul Ettiğine Dair Belge Tıklayınız

4-Danışman Yardımcısının Kabul Ettiğine Dair Belge Tıklayınız

5-Yönetim Kurulu Örneği Tıklayınız

6-Faaliyet Planı (öğrenciler kendileri hazırlayacaktır.)

7-Kurulma Amacını Belirten Belge (öğrenciler kendileri hazırlayacaktır.)

8-Öğrenci Kulüp Tüzüğü ( öğrenciler kendileri hazırlayacaktır. )