Formlar

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (ADEK kriterleri)
Şırnak Üniversitesi İlk ve Yeniden Atama Kriterleri Puan Tablosu
Başvuru Dilekçesi (Öğretim Elemanı İlanı İçin)
Aile Bildirimi
Aile Yardımı Bildirimi
Mal Bildirimi   (Mal bildirime ilişkin rehber için tıklayın)
İzin  Bildirimi
Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu (Yeşil Pasaport)
Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu
Etik Sözleşmesi
Kurum İlişik Kesme Formu
Askerlik-Tehir-Formu
Kimlik Talep Formu
Yurtdışı Yıllık İzin Formu
Sicil Formu
Kefalet Senedi (35. Madde lisansüstü eğitimde görevlendirilenler için)
Juri Dilekçe Örneği
Personel Maaş Nakil İlmuhaberi
Lisansüstü Eğitim Formu

Lisans Eğitim Senedi

Performans Değerlendirme Formları

Performans Değerlendirme Yönetmeliği

Ön Değerlendirme Sonucu Formu MYO İçin , Fakülteler İçin , Yüksekokullar İçin
Bilim Sınavı Giriş Sonucu Formu  (Meslek Yüksekokulu)
Bilim Sınavı Giriş Sonucu Formu  (Fakülte ve Yüksekokul)
Atama Yapılırken Dosyada Bulunması Gereken Evraklar  (Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi)
Doktor Öğretim Üyesi Atamalarında Birimden Gelmesi Gereken Evraklar
Atamaya Esas Dilekçe Örneği (Akademik)
Ek5-Ek6-Ek7
YÖK Kadro Talep Formu
DETSİS Birim Kodu Başvuru Formları
Aday Memurlar Staj Değerlendirme Formu
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
Dekanlık Başvuru Dilekçesi
Yabancı Uyruklu Personellerin Atama ve Sözleşme Yenileme evrakları
Personel Otomasyon Destek Talep Formu
Jüri Üyeliği Ödeme Formu
Görev Devir Teslim Formu<
Feragat Dilekçesi
Eğitim Talep Formu