Hakkımızda

 Tarihçe

Optisyenlik Programı, Üniversitemiz Şırnak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2021 yılında kurulmuştur.

 Amacı

Bu programın amacı: Optik müesseselerinde, cam üretim fabrikalarında ve göz klinik hastanelerinde optisyenlik hizmetlerini yürütebilen, alanında yetkin ve mesleki etik ilkelerin bilincinde hareket eden sağlık profesyonellerini yetiştirmektir. 

Hedef
Optisyenlik (gözlükçülük) sektöründe çalışacak, temel gözlükçülük bilgisine sahip, optisyenlik ile ilgili sistemlerin işleyişini bilen, optisyenlik paket programlarını kullanabilen, bir işletmenin işleyiş ve yönetimini planlayabilen, optik aletleri tanıyıp kullanabilen, girişimci ve kendini yenileyebilen, mesleği ile ilgili çevresel, toplumsal ve etik problemleri ve bunlarla ilgili sorumluluklarını bilen, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.

Programa Kabul Koşulları

Bu programa “TYT” puan türü sonuçlarına göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınmaktadır.

Eğitimin Dili ve Süresi

 

Eğitimin dili Türkçedir. Eğitim süresi iki yıldır. 

Program Olanakları

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı laboratuvar dersleri de mevcuttur. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen kurumlardan yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler kabul edilirler. Bu öğrencilerin tabii olacağı müfredat ve alacağı dersler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Daha önce aldığı ve başardığı derslerden muaf sayılabilirler.

 


 

Mezuniyet Koşulları

Optisyenlik programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir.

Kazanılan Derece ve Unvan

Optisyenlik Programında eğitim ve öğretimi başarı ile tamamlayanlara ön lisans diploması ve “optisyen” unvanı verilir.

Üst Kademeye Geçiş

Fizik, Fizik Mühendisliği ve Optik ve Akustik Mühendisliği bölümlerine YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda “Dikey Geçiş Sınavı” ile geçiş yapılabilmektedir. 

İstihdam Olanakları

 Bu programı başarılı bir şekilde tamamlayarak program yeterliliklerini sağlayan mezun öğrenciler ‘’optisyen’’ unvanıyla aşağıdaki kurumlarda çalışabilirler.

 • Göz Hastaneleri ve özel muayenehane hekimliklerinde
 • Cam üretim fabrikalarında
 • Cam / Gözlük toptancılıkta
 • Optik Mağazalarında
 • Poliklinikler, klinikler
 • Sağlık Ocakları
 • Meslek derneklerinde
 • Medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde

Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Uzman tabip tarafından verilen reçetelerde yazılı numaralı gözlük camlarının, her türlü lenslerin, optik görme gereçlerinin ve gözlük çerçevelerinin hastaya sunulmasını sağlar.
 • Standartlara uygun olarak gözlük montajı yapar, onarır, tespitini sağlar ve kişinin kullanımına uygun haline getirir.
 • Optik araç-gereç kullanıcılarına ve hastalara ait kayıtları tutar ve gerektiğinde ilgili kurumlara verir.