MALDI-TOF Analiz Laboratuvarı
  • Anasayfa
  • MALDI-TOF Analiz Laboratuvarı

MALDI-TOF (MATRİKS DESTEKLİ LAZER DESORPSİYON İYONLAŞTIRMA UÇUŞ ZAMANI)

MALDI-TOF basit, otomatize, işlem hacmi geniş, yenilikçi bir mikrobiyal tanımlama sistemdir. Günümüzde mikroorganizma tanımlanmasında kullanılan oldukça hızlı, ucuz, doğru sonuç veren yeni bir yöntemdir. Bu yöntem, mikroorganizmaların protein yapılarını iyonize ettikten sonra elektrik alandan geçirerek protein profillerinin çıkarılması esasına dayanır. Elde edilen profiller sistemin kütüphanesindeki verilerle karşılaştırılarak tanımlama yapılır. Bu profil spektralarına ait grafiksel görüntülerin sistemin veri tabanındaki referans organizmaya uyumuna göre mikroorganizmalar cins ve tür bazında tanımlanabilmektedir. Tanımlama için temel alınan mikroorganizma proteinleri ise esasen çevresel koşullardan az etkilenen ribozomal proteinlerden oluşmaktadır. MALDI-TOF MS ile yapılacak tanımlama çalışmaları tercihen taze kültürlerden yapılmalıdır. Eski kültürlerde ribozomal proteinlerde bozulmalar meydana gelmektedir.

Uygulama Alanları:

Biyokimya, Mikrobiyoloji, Organik kimya, Polimer kimya.

Yapılan Analizler:

Mikroorganizmaların tür teşhisi ve patojenisite durum analizleri

Teknik Özellikler:

  • 337 nm nitrojen lazeri, değişmez odak
  • Maksimum darbe hızı - 50 Hz (saniyede 50 lazer atışı)
  • Normale yakın (eksen üstü) lazer ışını numune gelişi
  • Yazılımı kontrollü lazer gücü ve lazer hedefleme
  • 1.2 m uzunluğunda doğrusal uçuş borusu
  • İki adet döner destekli turbo moleküler pompa ile sağlanan emiş (nominal 250 l/s)
  • Matriks iyonları gibi istenmeyen yüksek yoğunluklu sinyallerin yönlendirilmesi için ışın saptırma