HPLC Analiz Laboratuvarı

HPLC (YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMOTOGRAFİ)

HPLC; Herhangi bir karışımdaki her bir bileşenin ayrılmasında, niteleyici (nitel) ve niceleyici (nicel) tayin yapmak için kullanılan bir tekniktir. İki veya daha fazla maddenin, kolon adı verilen sabit faz üzerinden geçerken, bu faz ile etkileşim sonucu, kolon içinde değişik hızlarla hareket etmeleri, bileşenlerin farklı zamanlarda kolonu terk etmeleri ile birbirlerinden ayrılmaları prensibine dayanır. Bu ayırma sonucunda oluşan "kromatogram" kromatografinin sonucu olarak ifade edilir. HPLC’den günümüzde bir çok alanda faydalanılmakla birlikte; organik, inorganik ve biyolojik örneklerdeki bileşenleri birbirinden ayırmak ve bunları tayin etmek için kullanılan yüksek performanslı bir cihazdır.

Uygulama Alanları:

İlaçlar, gıda maddeleri, tekstil, biyokimyasallar, kirleticiler, endüstriyel kimyasallar, uyuşturucular, klinik araştırmalar.

Yapılan Analizler:

Kalitatif ve kanditatif madde analizi

Teknik Özellikler:

  • LC-20AT prominence binary (ikili) pompa sistemi
  • SIL 20A-HT prominence autosampler (oto örnekleyici)
  • DGU-20A5R prominence degasser (Degazör-Numune gaz uzaklaştırıcı)
  • CTO-10AS VP Shimadzu kolon fırını
  • RF-20A prominence fluorescence detector (floresan dedektörü)
  • SPD-M20A prominence Diode array detector (Diyot dizi dedektörü-DAD)
  • RID-10A Shimadzu Refractive index detector (Kırma indisi dedektörü)
  • Direkt enjeksiyon ile yüksek tekrarlanabilirlik % 0.2 RSD max
  • Yüksek doğruluk ve hassasiyette (0.0001-10 mL/dk) Akış Hızı Aralığı
  • Yüksek ve düşük basınç gradiyentinde çalışabilme imkânı.