Komisyon Üyeleri

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELERİ

Başkan

Prof. Dr. Derya Yücel

Rektör. Yardımcısı

Dekan V.

Prof. Dr. Cüneyt Okyar

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Üye

Doç. Dr. Emre Esat Topaloğlu

İktisadi ve İdari Bilimler Fak.

Dekan

Prof. Dr. Mustafa Eyyuboğlu

Mühendislik Fak.

Üye /Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi. Sadiye Kantarcı

Mühendislik Fak.

Dekan

Prof. Dr. Hüseyin Güneş

İlahiyat Fak.

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhdi Gündüz

İlahiyat Fak.

Dekan V.

Prof. Dr. Celal Yücel

Sağlık Bilimleri Fak.

Üye

Dr. Öğr. Üy. Tuğba Nur

Sağlık Bilimleri Fak.

Dekan

Prof. Dr. Mehmet Şimşek

Ziraat Fak.

Dekan

Prf. Dr. İsmail Ateş

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe S. Yücelen

Güzel Sanatlar Fakültesi

Müdür

Doç. Dr. İbrahim Baz

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Üye

Dr. Öğr. Üyesi. Selçuk Demir

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Müdür

Doç. Dr. Çağdaş Ertaş

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Üye

Doç. Dr. Sedat Çelik

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

Müdür

Doç. Dr. Ömer Nayci

Sağlık Hiz. MYO

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fehmi Özdemir

Sağlık Hiz. MYO