İdari Personel Şube İş Akış Süreçleri
  • Anasayfa
  • İdari Personel Şube İş Akış Süreçleri

1. Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (KPSS) İle Atama İşlemleri

2. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Atama işlemi

3. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Atama işlemi

4. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonucu (EKPSS) Atama İşlemi

5. Üniversitemizden Diğer Kurumlara Yapılacak Naklen Atama İşlemi

6. Üniversitemize Diğer Kurumlardan  Naklen Atanma işlemleri

7. Göreve Başlama İşlemleri

8. 4-C Geçici Personel Atama İşlemleri

9. Asalet Tasdiki İşlemleri

10. Terfi (Kademe İlerlemesi) İşlemleri

11. 8 Yıla 1 Kademe İşlemleri

12. Vekalet İşlemleri

13. Kurum İçi Görevlendirme  İşlemleri

14. Yurt Dışı Görevlendirme ve Hizmet Pasaportu İşlemleri

15. Yurt İçi Görevlendirme  İşlemleri

16. Yıllık İzinlerin Yurt Dışında Kullanılması Talebine İlişkin İşlemler

17. Görevde Yükselme ve Unvan Değ. Sonucunda Atama İşlemleri

18. Hususi (Yeşil) Pasaport Alma İşlemleri

19. Askerlik Tehir İşlemleri

20. Askerlik Sevk İşlemleri

21. Askerlik  Hizmeti Sonrası Göreve Başlama İşlemleri

22. Askerlik hizmeti değerlendirme işlemleri

23. Hizmet Belgesi Talepleri

24. İzin Talepleri (Yıllık Mazeret İdari)

25. Doğum İznine Aryılma İşlemleri

26. Doğum Sonrası Aylıksız İzne Ayrılma İşlemleri

27. 108.maddeye istinaden aylıksız izin İşlemleri

28. Sağlık Raporun Sıhhi İzne Çevrilmesi İşlemleri

29. Refakat İznine Ayrılma İşlemleri

30. Hizmet Birleştirme İşlemleri

31. Öğrenim Durumlarında Meydana Gelen Değişikliklere İlişkin İşlemler

32. Emeklilik İsteğe Bağlı

33. Malulen Emeklilik İşlemleri

34. Resen Emeklilik işlemleri

35. Ölüm Halinde Emeklilik

36. İstifa işlemleri

37. Müstafi Sayılma İşlemleri