Kurullar ve Koordinatörlükler
  • Anasayfa
  • Kurullar ve Koordinatörlükler

Erasmus Birim Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilara EMİROĞLU

bdemiroglu@sirnak.edu.tr

Farabi Değişim Programı Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCI

cavcı@sirnak.edu.tr

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

Spor Birim Koordinatörü

Arş. Gör. Gökhan KADIRHAN

gokhankadirhan@sirnak.edu.tr

 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Birim Akademik Teşvik Komisyonu

S. No.

Unvan, Adı ve Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Aysen Ercan İŞTİN

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilara EMİROĞLU

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCI

Üye

 

Turizm İşletmeciliği Bölümü Birim Akademik Teşvik Komisyonu

S. No.

Unvan, Adı ve Soyadı

Görevi

1

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCI

Üye

3

Arş. Gör. Birsen Çevik ÜNLÜ

Üye

 

Yatay ve Dikey Geçiş Komisyonu

S. No.

Unvan, Adı ve Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCI

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilara EMİROĞLU

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Aysen Ercan İŞTİN  

Üye

4

Arş. Gör. Rıdvan SOLMAZ 

Üye

 

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

S. No.

Unvan, Adı ve Soyadı

Görevi

1

Dr. Öğr. Üyesi Ceren AVCI

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Aysen Ercan İŞTİN  

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilara EMİROĞLU

Üye

4

Arş. Gör. Rıdvan SOLMAZ

Üye

 

Akademik Değerlendirme Komisyonu (ADEK)

S. No.

Unvan, Adı ve Soyadı

Görevi

1

Doç. Dr. Sedat ÇELİK

Başkan

2

Dr. Öğr. Üyesi Aysen Ercan İŞTİN

Üye

3

Dr. Öğr. Üyesi Begüm Dilara EMİROĞLU

Üye